Day: March 25, 2020

Shoqata Europiane e Gastroenterologjisë (UEG) bën thirrje për zbatimin e programeve depistuese të organizuara, në bazë popullate në të gjithë BE, në mënyrë që Shtetet Anëtare të përmirësojnë mbulimin dhe cilësinë e programeve ekzistuese me qëllim uljen e shpeshtësisë së…