Koordinimi i Aksionit Europian Kundër Kancerit Kolorektal

Shoqata Europiane e Gastroenterologjisë (UEG) bën thirrje për zbatimin e programeve depistuese të organizuara, në bazë popullate në të gjithë BE, në mënyrë që Shtetet Anëtare të përmirësojnë mbulimin dhe cilësinë e programeve ekzistuese me qëllim uljen e shpeshtësisë së kancerit kolorektal.

Kanceri kolorektal në Europë:

Më poshtë manifesti i përgatitur nga UEG ku krahas disa statistikave për situatën e CRC në vendet e BE-së, përfshihen dhe njohja me faktorët e rrezikut dhe sugjerimet e UEG për Shtetet Anëtare.