Author: admin_aageh

Spitali Acibadem në bashkëpunim me Profesorët e kirurgjisë pankreatike do të organizojnë më datë 22 Maj, ora 15:00 -17:00 Webinar-in me temë “Trajtimi i Kancerit Pankreatik gjatë Pandemisë Covid-19”Lektore do të jenë: Prof. Güralp Onur Ceyhan M.D.Tema:  ‘Trajtimi nëpërmjet kirurgjisë moderne…

Shoqata Europiane e Gastroenterologjisë (UEG) bën thirrje për zbatimin e programeve depistuese të organizuara, në bazë popullate në të gjithë BE, në mënyrë që Shtetet Anëtare të përmirësojnë mbulimin dhe cilësinë e programeve ekzistuese me qëllim uljen e shpeshtësisë së…

Get ready for UEG Week 2019 – Download the App! Watch over 100 scientific sessions live from Europe's largest GI meeting!

AAGEH was present at the World Congress of Gastroenterology, that took place in Istanbul, Turkey on 21st-24th of September.

The Faculty of Medicine (University Hospital of Gastro-Pathology and Department of Internal Medicine) in cooperation with John Hopkins University, Baltimore, Maryland (USA) organised an open lecture titled "Current concepts of non-alcoholic fatty liver disease, hepatitis B and C in US"…

The Albanian Association of Gastro-Entero-Hepatology (AAGEH) organised in Tirana, on march 29th the EAGEN Postgraduate Course on the management of digestive diseases.